www.book.mn сайтын онлайн худалдаа,
захиалга, хүргэлтийн үйлчилгээний нөхцөл

Нэг. Ерөнхий заалт

1.1 www.book.mn сайт нь ном, хэвлэмэл бүтээгдэхүүний интернэт худалдаа, захиалга хүргэлтийн албан ёсны вэб сайт бөгөөд энэхүү нөхцөл журам нь уг вэб сайтаар үйлчлүүлэх, худалдан авалт хийх болон тэдгээртэй холбоотой бусад харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2 Энэхүү нөхцөл нь хэрэглэгч вэб сайтаар үйлчлүүлэх, худалдан авалт хийхээсээ өмнө сайтар уншиж танилцаж, хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулсаны үндсэн дээр хэрэгжинэ.

1.3 Энэхүү үйлчилгээний нөхцлийн хэрэгжилтэнд www.book.mn номын интернэт дэлгүүр болон тус дэлгүүрийн хэрэглэгч, үйлчлүүлэгч хамтран хяналт тавина.

Хоёр. Вэбсайт түүний үйл ажиллагаа

2.1 www.book.mn вэб сайт нь байнгын ажиллагаатай байж, тогтмол шинэчлэгдэн ном, хэвлэмэл бүтээгдэхүүнийг интернэтээр дамжуулан худалдаална.

2.2 www.book.mn вэб сайт болон сайтын аливаа тэмдэгт, загвар дизайн нь тус сайтын өмч бөгөөд тэдгээрийг хуулах, олшруулах, дууриах, ашиглах болон өөр бусад байдлаар зөвшөөрөлгүй ашиглахыг хатуу хориглоно.

2.3 Вэб сайтын хөтлөлт, үйлчилгээний аюулгүй байдал, хэрэглэгчийн мэдээллийн нууцлалыг вэб сайт бүрэн хариуцна.

2.4 Вэб сайт өдөр бүр 24 цагийн ажиллагаатай байх бөгөөд тус хугацаанд бараа хүргэлтээс бусад бүх үйлчилгээ автоматаар хийгдэнэ.

2.5 Вэб оператор ажлын өдрүүдэд 09:00-20:00, амралтын өдрүүдэд 10:00-20:00 цагийн хооронд ажиллана.

Гурав. Вэбсайтын гишүүнчлэл ба хэрэглэгч

3.1 Вэб сайт нь гишүүнчлэлтэй байх бөгөөд вэбсайтаар үйлчлүүлэх, худалдан авалт хийхийг хүссэн ямар ч хэрэглэгч вэб сайтад бүртгүүлсэн байна.

3.2 Хэрэглэгч гишүүнчлэлийн мэдээллийг үнэн зөв оруулаагүй тохиолдолд бүртгэл баталгаажихгүйгээс гадна үйлчилгээ авах, худалдан авалт хийх, төлбөрийн талаарх мэдээлэл хүлээн авах боломжгүй.

3.3 Вэб сайтын гишүүн болсон хэрэглэгч хувийн мэдээллийн хэсэгтэй байх бөгөөд түүнд гишүүний хувийн мэдээлэл, худалдан авалтын түүх, хүргэлтийн хаяг зэрэг багтана. Гишүүний төлбөр, банкны картны тухай ямар ч мэдээлэл хадгалагдахгүй.

3.4 Хэрэглэгчийн мэдээллийн үнэн зөв, бодит байдалд хэрэглэгч бүрэн хариуцлага хүлээнэ.

3.5 Гишүүн худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүнээ үйлчилгээний нөхцлийн дагуу өөрийн хаягаар хүргүүлэх эрхтэй

3.6 Гишүүн вэб сайтын талаар санал гомдол, хүсэлт, шүүмж зэргээ хуулийн хүрээнд чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй.

Дөрөв. Бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ

4.1 www.book.mn сайт нь интернэтээр дамжуулан дараах бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаална.

  • - Төрөл бүрийн ном, сурах бичиг
  • - Бичиг хэрэг
  • - Тэмдэглэл дэвтэр
  • - Хуанли
  • - Бэлэг дурсгал

Тав. Төлбөр тооцоо

5.1 www.book.mn сайтаар худалдаалагдаж байгаа бараа бүтээгдэхүүний үнэ “Аз Хур” номын их дэлгүүрээр худалдаалагдаж байгаа бараа бүтээгдэхүүний бодит үнэ байна.

5.2 Захиалсан барааны мөнгөн дүн дээр хүргэлтийн зардал нэмэгдэн төлвөл зохих мөнгөн дүн гарна.

5.3 Худалдан авагч төлбөрөө онлайнаар картаар, мобайл банкаар, мөн мөнгөн гуйвуулгаар болон бэлнээр хийх боломжтой.

Зургаа. Хүргэлт

6.1 Барааны жин, овор хэмжээ, тоо ширхэгээс үл хамааран хот доторх хүргэлт 4000 төгрөгөөр хүргэгдэнэ.

6.2 Хүргэлт хот дотор 48 цаг, хөдөө орон нутагт ажлын 2-7 хоног, гадаад улс оронд 7 хоногоос 1 сарын хугацаанд багтаан хийгдэнэ.

6.3 Хөдөө орон нутгийн хүргэлтийг Монгол шуудан ТӨХК болон тухайн чиглэлийн шуудан унаагаар дамжуулан хийх боломжтой. Гадаад улс орны хүргэлтийг Монгол шуудан ТӨХК, DHL буухиа шуудан болон бусад шуудан үйлчилгээний газруудаар дамжуулан хүргэх боломжтой.

6.4 Хот доторх хүргэлт өдөр бүр 10.00 – 20.00 цагийн хооронд хийгдэнэ.

6.5 Хэрэглэгч хүргүүлэх хаягийг үнэн зөв өгөх үүрэгтэй ба холбоо барих утас заавал өгнө.

Долоо. Буцаалт

7.1 Бараа буцаагдсан тохиолдолд зөвхөн тухай барааны үндсэн үнийг захиалагчид эргүүлэн төлнө. Хүргэлтийн төлбөрийг эргүүлэн олгохгүй болно.

7.2 Буцаагдаж буй бараа нь дараах шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай.

  • Ямар нэгэн байдлаар урагдаж, эвдэрч гэмтээгүй байх
  • Тухайн барааны бүрэн бүтэн байдал алдагдаагүй байх
  • Тухайн барааны сав баглаа, боодол урагдаж гэмтээгүй байх

7.3 Төлбөрийн баримт, тооцооны хуудас гэх мэт бичиг баримтыг мөн буцаах шаардлагатай.

7.4 Дээрх заалтуудыг хангаагүй тохиолдолд барааг буцаахгүй болно.

Найм. Бусад

8.1 Бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, худалдан авалт, төлбөрийн талаар ямар нэгэн асууж тодруулах зүйл, санал хүсэлт гарвал операторийн [email protected] хаяг руу болон Азхур номын их дэлгүүрийн фэйсбүүк хуудсанд холбогдон лавлагаа авч болно. Эсвэл 70004343 дугаарт холбогдон мэдээлэл авч болно.

8.2 Вэб дэлгүүр нь зөвхөн насанд хүрэгчдэд үйлчлэх бөгөөд хэрэв насанд хүрээгүй хүн эцэг эх, асран халамжлагчийн зөвшөөрөлгүйгээр худалдан авалт, төлбөр тооцоо хийсэн тохиолдолд үүсэн гарах үр дагаврыг вэб дэлгүүр хариуцахгүй болно.

8.3 Хэрэглэгч, байгууллага хоёрын хооронд ямар нэгэн маргаантай асуудал гарвал вэбсайтын үйлчилгээний нөхцөл болон Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу шийдвэрлэнэ.